Finanse,  Technologie

Nowoczesne rolnictwo – w jakie technologie warto zainwestować?

Na wielu obszarach Polski rolnictwo przez wiele lat nie było dofinansowane. Dodatkowym niesprzyjającym czynnikiem jest duże rozdrobnienie gospodarstw na terenie Polski wschodniej i południowej. Utrudnia to inwestycje na większą skalę, ale również osiąganie zysków z prowadzonej działalności rolniczej. Kilkuhektarowe gospodarstwa, z reguły prowadzone przez starszych już rolników, nie są w stanie osiągnąć przewagi konkurencyjnej czy też wygenerować zysków. Dlatego tak ważne jest przeprowadzanie skutecznej restrukturyzacji i znalezienie środków na unowocześnienie gospodarstw rolnych na tym obszarze.

Restrukturyzacja gospodarstw – zarządzanie w ręce młodych

Już od kilku lat w Polsce prowadzony jest system przyznawania rent strukturalnych w przypadku przekazania przez starszego rolnika swojego gospodarstwa spadkobiercom. Ma to duże uzasadnienie. Starsza osoba jest zabezpieczona finansowo, podczas gdy młodzi, pełni pomysłów ludzie znajdują własne nisze rynkowe i pomysły inwestycyjne. Może się to jednak wiązać z konfliktem pokoleniowym. Wielu ze starszych rolników nie chce przyjąć do wiadomości, że świat zmienia się intensywnie również w tej dziedzinie. Dlatego sami nie podejmowali inwestycji w technologie oraz odwodzą od tego swoich spadkobierców. Osoby zdeterminowane, o odpowiedniej wiedzy znajdą drogę, by nawet w małym gospodarstwie rolnym osiągać zyski. Aby rozbudować infrastrukturę, mogą skorzystać z licznych środków i pożyczek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozwiązaniem są również kredyty online. Wymagają one mniej rozbudowanej dokumentacji niż wnioski o dotacje i są przyznawane szybciej. 

Czy inwestycja w nowoczesne technologie rolnicze ma uzasadnienie w małych gospodarstwach rolnych?

Jeszcze kilkanaście lat temu przekonywano, że należy łączyć małe gospodarstwa w większe struktury – tworzyć spółdzielnie, oferować dzierżawę. Okazuje się, że wiele gałęzi rolniczych z powodzeniem przynosi zyski również na małych areałach. Jako przykład można podać gospodarstwa, które wykorzystały szybkie kredyty online i rozpoczęły uprawę borówek amerykańskich. Ze względu na występujące okresowo na terenie Polski susze, zmuszeni są jednocześnie do inwestycji w system nawadniający. Dzięki temu nawet z małej powierzchni są w stanie wygenerować potężne zyski. Łączenie gospodarstw ma uzasadnienie ekonomiczne i społeczne, jednak odpowiednia osoba również na małej powierzchni jest w stanie prowadzić skuteczną działalność. 

Które obszary działalności rolniczej są opłacalne na niezbyt dużym areale? 

Gdy chodzi o prowadzenie działalności rolniczej na małym obszarze, znaczenie ma skłonność do ryzyka. Jeśli właściciel nie boi się inwestycji, wszelkie uprawy podążające za modą mogą przynieść zyski. W ostatnich latach była to uprawa wspomnianej już borówki amerykańskiej, ale również tak egzotycznych owoców, jak mini kiwi czy maliny białej. Dzięki odnalezieniu swojej niszy na rynku producenci ekologicznych ziół również osiągają zyski przy małym obszarze gospodarstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *