Jak sprzedać dom bez płacenia podatku

Sprzedaż nieruchomości bez płacenia podatku

Jeżeli planujesz sprzedać nieruchomość bez płacenia podatku, to koniecznie zapoznaj się z treścią tego artykułu. Dowiesz się jak skorzystać ze zwolnienia podatkowego, a tym samym maksymalizując zysk ze zbywanej nieruchomości. 

Sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat

Ustawodawca zwolnił z opodatkowania dochodu wynikającego ze sprzedaży nieruchomości osoby, które posiadały go w swoim majątku od co najmniej 5 lat podatkowych. Oznacza to, że jeżeli mieszkanie sprzedajemy po 5 latach podatkowych od zakupu albo darowizny, nie zapłacimy ani złotówki podatku. I tutaj ważna sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę: liczą się lata podatkowe, a nie kalendarzowe.

Dla przykładu: Pan Andrzej kupił mieszkanie 31.03.2015, pierwszy rok podatkowy od zakupu to 2016. A więc dopiero 01.01.2021 ma prawo skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Przeznaczenie zysku ze sprzedaży na nowe cele mieszkaniowe

Jeżeli planujesz sprzedać nieruchomość przed upływem 5 lat podatkowych, masz szanse na skorzystanie z 100% ulgi. Warunkiem jest przeznaczenie całości dochodu na zakup nowej nieruchomości, w przeciągu dwóch lat podatkowych. Jeżeli więc sprzedajemy dom za 400 tys. to musimy całą tę kwotę przeznaczyć na zakup innej nieruchomości. W przeciwnym wypadku przyjdzie nam zapłacić podatek od różnicy między kwotą kupna, a sprzedaży.

Nieruchomości, na które możemy przeznaczyć dochód, aby skorzystać z ulgi:

  • Mieszkania, domy
  • Grunty pod budowę domów
  • Remont, rozbudowę, budowę domu

Ponadto istnieje zapis o spłacie kredytu związanego z już zakupioną nieruchomością, niestety Urzędy Skarbowe różnie interpretują ten przepis. Dlatego też sugeruję, aby skontaktować się ze swoim Urzędem Skarbowym i dowiedzieć się jak rozpatrują tego typu wnioski.

Należy również pamiętać, że aby skorzystać z tej formy zwolnienia podatkowego, trzeba złożyć formularz PIT-39 do 30 kwietnia następnego roku po sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku

Od 01.01.2019 weszła w życie nowelizacja przepisów, dzięki którym istnieje możliwość sprzedaży nieruchomości odziedziczonej przed upływem 5 lat bez podatku. Dzięki niej okres 5 lat podatkowych będzie liczony od czasu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. W praktyce oznacza to, że jeżeli spadkodawca posiadał własność już 5 lat, możemy sprzedać ją właściwie od razu po odziedziczeniu. W przypadku, kiedy ten czas jest krótszy, możemy doliczyć go do naszych lat podatkowych. Przykładowo spadkodawca posiadał mieszkanie od 3 lat, po odziedziczeniu musimy poczekać jeszcze 2 lata podatkowe, aby móc skorzystać z ulgi podatkowej.

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości?

W sytuacji kiedy zamierzasz sprzedać nieruchomość przed upływem 5 lat, a nie możesz skorzystać z żadnej z wymienionych ulg, musisz liczyć się z podatkiem, który wynosi 19%. Płaci się go od różnicy między kosztem zakupu, a ceną sprzedaży. Więc jeżeli przeznaczyliśmy na zakup 100 tys. a sprzedajemy za 200 tys., to podatek liczymy od kwoty 100 tys.. W tym wypadku jak łatwo się domyśleć wyniesie on 19 tys. Może to się okazać szczególnie bolesne przy sprzedaży nieruchomości uzyskanej w formie darowizny, której koszt zakupu wynosi zero złotych. Oznacza to, że opodatkowanie 19% liczymy od pełnej kwoty sprzedaży.

Dodaj komentarz